المان های قالب

تب های آجاکس محصولات

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • لوازم جانبی
 • مبلمان
المان های قالب

تب بندی آجاکس به صورت تکی

مد روز
محصول ویژه
 • محصول ویژه
 • مردانه
 • زنانه

متر لیزری مدل LD 520

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری خطی نقطه ای مدل LAX 50-G

۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تراز ساختمانی مدل ۲-۷۰

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان

دسته و گوه چکش مسی

۴۵,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومان
المان های قالب

تب های آجاکس محصولات جداگانه

مد روز
محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • مردانه
 • زنانه
المان های قالب

محصولات آجاکس تب بندی برگه

پوشاک
محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • مردانه
 • زنانه
المان های قالب

تب بندی آجاکس به همراه آیکون

مبلمان
 • مبلمان
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی
 • ساعت
 • لوازم آشپزخانه
المان های قالب

تب بندی آجاکس محصولات با دکمه بارگذاری

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی

مته آهن Sprint/Master HSS  سری اسپرینت آلپن اتریش

۲۱,۰۰۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومان

دسته چکش لاستیکی

۲۸,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومان

کمک ۱/۴ ، ۵ سانت تاپ تول

۲۹,۵۶۸ تومان

دسته و گوه چکشهای مهندسی سبک و سنگین

۳۱,۰۰۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومان
المان های قالب

تب بندی آجاکس محصول به صورت کاروسل

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • لوازم آشپزخانه
 • مبلمان